Posts

Showing posts from February, 2018

CERAMAH BERSIRI PT3 & SPM 2018

Image
Ceramah Bersiri Untuk Calon SPM dan PT3 adalah satu lagi produk ceramah yang kami susunkan agar pihak sekolah dapat bersama memberikan peluang kepada pelajar untuk mengetahui kekuatan diri serta menyusun strategi untuk membina kecemerlangan mereka di dalam peperiksaan. Sengaja kami dahului siri ini dengan slot STRATEGI KECEMERLANGAN. Ia dengan harapan dapat membantu peserta meletakkan sasaran sebenar dalam usaha pembelajaran mereka. Namun, kami tidak susuli slot ini dengan slot kemahiran belajar yang lain seperti Teknik Peta Minda, Teknik Peta IThink mahupun Mengambil Nota yang lain kerana kami percaya kepada TEKNIK BELAJAR BERKUMPULAN yang mana secara pengalaman kami ia amat berkesan sekali.
Setiap sesi adalah selama 2 jam bersama beberapa lagi slot iaitu PENGURUSAN MASA, PECUTAN AKHIR dan PENGURUSAN TEKANAN PEPERIKSAAN. Laksana lima slot ini maka slot percuma kami sediakan dengan KERJAYA untuk pelajar selepas peperiksaan. Hubungi kami sekarang!
*Tertakluk terma dan syarat.

CERAMAH SELANGKAH KE ALAM REMAJA

Image
Apakah persiapan anak murid kita untuk mereka masuk ke sekolah menengah? Apakah mereka sudah benar faham cabaran remaja yang akan mereka hadapi?
Bantu mereka untuk membina sikap abstinen khususnya dalam mendepani cabaran zaman yang semakin mencabar. Kami akan kongsikan pengalaman serta perbezaan dan sekaligus mempersiapkan minda mereka untuk menghadapi cabaran keremajaan khususnya dikalangan rakan-rakan mereka di sekolah. Modul ini amat sesuai untuk mereka yang telah melepasi usia 12 tahun hingga 14 tahun. Hubungi kami sekarang!
*Tertakluk terma dan syarat.

CERAMAH PECUTAN AKHIR

Image
Slot ini amat sesuai dianjurkan dalam tempoh sebulan sebelum peperiksaan sebenar berlangsung. Iasa merupakan satu usaha untuk mengekalkan momentum serta menambah keyakinan pelajar melalui teknik pembelajaran yang bersesuaian dalam tempoh yang kebanyakan mereka akan berasa tertekan. Sesi selama 2 jam ini akan dapat membantu mereka mengharungi persiapan di saat akhir sebelum peperiksaan.
Sesi akan berlangsung selama 2 jam. Hubungi kami sekarang untuk tempahan!
*Tertakluk kepada terma dan syarat.

CERAMAH PENGURUSAN MASA

Image
Pengurusan masa adalahpentingdalammemastikansegalaperancangandanpersiapandilakukandengansempurna. Ia juga merupakansatukemahiran yang wajibdikuasai agar merekadapatmenilaisesuatuperkaraitudengannilaiwaktu yang dimanfaatkanataudibazirakan.
Sesiini juga akanmembincangkan 4 bahagianutamawaktu yang disebutsebagaikuadronwaktumerangkumiperkarapenting, segera, tidakpentingdantidaksegera. Pelajar juga akandiingatkanuntukmengawasi masa

CERAMAH BELAJAR CARA BELAJAR BERKESAN

Image
Ceramah Belajar Cara Belajar Berkesan adalah berpandukan pengalaman IQ Class Management dalam menganjurkan bengkel dan kursus kemahiran belajar. Hasilnya, kami menilai, keutamaan yang perlu dijelaskan kepada murid sebelum mereka mampu menguasai kemahiran belajar itu sendiri kembali kepada 3 perkara yang kami amat tekankan di dalam sesi selama 2 jam ini iaitu mengenali potensi belajar dan teknik mengambil nota.
Secara umumnya, kami juga akan kongsikan beberapa jenis nota yang sesuai serta dimasukkan lemen motivasi sebagai membantu mereka membina matlamat belajar dengan baik. Hubungi kami sekarang!
*Tertakluk kepada terma dan syarat.

CERAMAH MOTIVASI CINTA

Image
Motivasiadalahfaktor yang mampumendorongseseorangmanusiakhususnya murid untukterus Berjaya dancemerlang. Apatahlagiapabilaiaberkaitandengananak-anakdanpeperiksaan. Selalunya, merekatersalahmemilihfaktormotivasi yang menolakmerekakehadapan.
Motivasicintaakanmembincangkan 4 faktorutamapendorongmotivasiiaituibubapa, guru, rakan-rakandankecemerlangan. Iaakandiselitkandengansesimuhasabahdanpembinaanmatlamatkejayaan.
Jangka masa: 2 jam per sesi Pendekatan: CeramahInteraktif Harga per sesi: RM300.00 sahaja Sasaran: Pe

CERAMAH BERSIRI UPSR 2018

Image
Ceramah Motivasi UPSR Bersiri ini telah diperkenalkan sejak tahun 2015 bermula di Sekolah Kebangsaan Sungai Serdang Kapar. Ia merupakan salah satu inisiatif sekolah untuk mengekalkan momentum motivasi murid sama ada ia bermula dengan kursus motivasi atau cukup sekadar memulakan siri ceramah ini melalui slot MOTIVASI CINTA. Tahun 2018, kami amat berbesar hati untuk mengetengahkan siri ini sekaligus memperkenalkan slot percuma khusus sebagai persiapan murid sebelum mereka melangkah masuk ke alam sekolah menengah iaitu SELANGKAH KE ALAM REMAJA.

Slot lain yang juga termasuk dalam tawaran ini ialah BELAJAR CARA BELAJAR BERKESAN, PENGURUSAN MASA dan PECUTAN AKHIR.

Hubungi kami untuk keterangan lanjut. Tempah 4 sesi ceramah, anda akan dapat satu sesi ceramah percuma. Anda tentukan masa dan tarikh. Setiap sesi adalah selama 2 jam.

*Tertakluk kepada terma dan syarat.