CERAMAH BELAJAR CARA BELAJAR BERKESAN

Sesi ini akan merungkai semula persoalan kenapa mesti belajar? Ini bertujuan untuk meletakkan semula matlamat mengapa hadir ke sekolah. Kegagalan memiliki matlamat sebenar sekolah menjadikan kehadiran mereka hanya sia-sia dan diisi dengan matlamat-matlamat lain yang menyimpang dari hasrat dan cita-cita sebenar ibu bapa penjaga yang menghantar ke sekolah.

Ceramah Belajar Cara Belajar Berkesan juga akan memberikan fokus kepada teknik 3R iaitu READ, RECORD and REPEAT sebagai asas kepada cara pembelajaran yang berkesan. Aktiviti juga akan diselitkan bagi menambah kefahaman terhadap bahan yang dibincangkan.

Jangka Masa: 2 jam per sesi
Pendekatan: Ceramah interaktif
Sasaran: Murid sekolah kebangsaan, pelajar sekolah menengah serta mahasiswa IPT
Harga per sesi: RM300.00 sahaja (Kuala Lumpur / Selangor) *caj tambahan untuk pengangkutan dan penginapan bagi jemputan di luar dari Kuala Lumpur dan Selangor

Popular posts from this blog

SINOPSIS CERAMAH SELANGKAH KE ALAM REMAJA

CERAMAH MOTIVASI CINTA

CERAMAH STRATEGI KECEMERLANGAN