CERAMAH TEKNIK BELAJAR BERKUMPULAN


Teknik pembelajaran kerapkali dijadikan faktor kepada kejayaan dan kecemerlangan dikalangan anak-anak murid di sekolah. Pelbagai teknik belajar diperkenalkan dan dibincangkan dipelbagai peringkat, namun ia amat kurang berkesan kepada pelajar-pelajar yang kurang berminat terhadap metodologi pembelajaran lama.

Tiada cara yang paling berkesan melainkan dengan pembacaan. Namun, kajian mendapati, pembelajaran yang melibatkan bacaan dan pendengaran ditambah dengan melihat akan membantu para pelajar untuk faham dan ingat lebih lama. Teknik Belajar Berkumpulan akan membantu pelajar untuk mengetahui bagaimana belajar berkumpulan dapat dijalankan dengan berkesan.

Jangka masa: 2 jam per sesi
Pendekatan: Ceramah Interaktif
Sasaran: Murid sekolah kebangsaan, pelajar sekolah menengah dan mahasiswa IPT
Harga per sesi: RM300.00 sahaja (Kuala Lumpur / Selangor) *caj tambahan untuk pengangkutan dan penginapan bagi jemputan di luar Kuala Lumpur dan Selangor


Popular posts from this blog

SINOPSIS CERAMAH SELANGKAH KE ALAM REMAJA

CERAMAH MOTIVASI CINTA

CERAMAH STRATEGI KECEMERLANGAN