CERAMAH TEKNIK BELAJAR BERKUMPULAN


Teknik pembelajaran kerapkali dijadikan faktor kepada kejayaan dan kecemerlangan dikalangan anak-anak murid di sekolah. Pelbagai teknik belajar diperkenalkan dan dibincangkan dipelbagai peringkat, namun ia amat kurang berkesan kepada pelajar-pelajar yang kurang berminat terhadap metodologi pembelajaran lama.

Tiada cara yang paling berkesan melainkan dengan pembacaan. Namun, kajian mendapati, pembelajaran yang melibatkan bacaan dan pendengaran ditambah dengan melihat akan membantu para pelajar untuk faham dan ingat lebih lama. Teknik Belajar Berkumpulan akan membantu pelajar untuk mengetahui bagaimana belajar berkumpulan dapat dijalankan dengan berkesan.

Jangka masa: 2 jam per sesi
Pendekatan: Ceramah Interaktif
Harga per sesi: RM300.00 sahaja
Sasaran: Pelajar sekolah kebangsaan, menengah dan IPT


Popular posts from this blog

CERAMAH BERSIRI UPSR 2018

CERAMAH BERSIRI PT3 & SPM 2018

SINOPSIS CERAMAH SELANGKAH KE ALAM REMAJA