TEKNIK BELAJAR BERKUMPULAN


Teknik pembelajaran kerapkali dijadikan faktor kepada kejayaan dan kecemerlangan dikalangan anak-anak murid di sekolah. Pelbagai teknik belajar diperkenalkan dan dibincangkan dipelbagai peringkat, namun ia amat kurang berkesan kepada pelajar-pelajar yang kurang berminat terhadap metodologi pembelajaran lama.

Tiada cara yang paling berkesan melainkan dengan pembacaan. Namun, kajian mendapati, pembelajaran yang melibatkan bacaan dan pendengaran ditambah dengan melihat akan membantu para pelajar untuk faham dan ingat lebih lama. Teknik Belajar Berkumpulan akan membantu pelajar untuk mengetahui bagaimana belajar berkumpulan dapat dijalankan dengan berkesan.

Jangka Masa Ceramah: 2 jam per sesi
Pendekatan & Modus: Ceramah interaktif
Sasaran Pendengar: Murid sekolah kebangsaan, pelajar sekolah menengah dan mahasiswa IPT

*Penetapan harga per sesi tertakluk kepada perbincangan dan persetujuan.


Popular posts from this blog

SINOPSIS CERAMAH SELANGKAH KE ALAM REMAJA

SELANGKAH KE ALAM REMAJA

BAHAYANYA 'COUPLE' DAN PERKAITANNYA DENGAN PORNOGRAFI